TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ GRUBUNUN FELSEFE SİSTEMİ

KURUMSAL FELSEFE
  • İnsan odaklı yönetim
KURUMSAL POLİTİKA
  • Toyo Mürekkep Grubu olarak, dünya çapında yaşamın ve kültürün zenginleştirilmesinde katkıda bulunan bir şirket olmak için çaba göstermekteyiz.
  • Dünya çapında insanların refah ve kültürüne katkıda bulunmak.
  • Yeni çağ için, yaşam tarzı değeri yaratmak.
  • ileri teknoloji, kaliteli ürünler ve hizmet sunmak.
YOL GÖSTERİCİ İLKELER
  • Müşteri güvenini ve memnuniyetini arttıran bilgi üretmek
  • Çalışanların kişisel hedeflerini gerçekleştirebileceği ortamı hazırlamak.
  • Toplum ve çevre ile uyum içinde sorumlu bir kurum çalışanı olarak hareket etmek.
  • Hissedarların haklarına saygı göstermek, hissedar değerini arttırmak ve şirketin toplam değerini geliştirmek.
For a Vibrant World

Gazete ve Magazin Mürekkepleri, Tabaka Ofset Mürekkepleri, Serigrafi Mürekkepleri, Likid Mürekkepler, Metal Ambalaj Sistemleri mürekkep ve yardımcı malzemeleri tasarımı,üretimi ve satışı yapan TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ  bir TOYOINK Grup şirketidir.

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ A.Ş olarak;

Klavuz ilkelerimiz ışığında “Müşteri Memnuniyeti”, “Çalışan Memnuniyeti”, “Toplum Memnuniyeti”, “Paydaş Memnuniyeti” ni etkin olarak sürekli iyileştirmeyi,

Pazardan gelen talepler doğrultusunda, müşteri şartlarına uygun ürünler tasarlayan uzman kadromuzla, satış sonrası verdiğimiz teknik desteğimizle ve müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde ele aldığımız süreçlerimizle risk değerlendirmeler ile   müşteri memnuniyetini ve paydaş ilişkilerini üst düzeyde tutmayı,

Kuruluş içinde ve dışında faaliyetlerimizden etkilenmesi muhtemel herkesi İş Sağlığı Güvenliği performansımız kapsamında kabul edip yangın, iş kazası, mesleki hastalık gibi maruz kalabilecekleri risklere karşı yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyici risk değerlendirme çalışmaları yapmayı,

“Çevre ve Güvenlik Temel İlkeleri” ve “Sosyal Sorumluluk Tüzüğü” bilinciyle doğayı korumayı, atık üretimi ve zararlı hava emisyonlarını asgariye indirerek kirliliği önlemeyi ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına uyumlu olarak enerji ve hammadde kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı,

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji tüketimini analiz ederek, kullanımını kontrol altına almayı ve azaltmayı, enerji verimli projeler geliştirmeyi ve bunlara kaynak ayırmayı, alternatif kaynakları araştırarak verimliliğini arttırmayı, satınalma süreçlerinde, ürün ve proses tasarımıda enerji verimliliğini ön planda tutmayı,

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Enerji Yönetim Sistemi Standardları’nın şartlarına uyarak, süreçlerin performansını çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirecek ve etkinliğini değerlendirecek hedefler oluşturmayı ve gerekli kayanakları oluşturmayı , bilgi ve kaynakları temin etmeyi,

Tüm faaliyetlerimizde “Etik Eylem Kuralları”nı yasa ve yürürlükteki mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükler ile kuruluş şartlarına uymayı,

Taahhüt ederiz.

CEO
Yakup BENLİ